ทัวร์ฮ่องกง Exclusive Trip กับคุณ ส้ม มัลนิการ์ คนตาทิพย์

จำนวนการเข้าขม 19 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง Exclusive Trip กับคุณ ส้ม มัลนิการ์ คนตาทิพย์ - บริษัท โชคทวีทัวร์
รหัสทัวร์
009-8481
วันที่เดินทาง
มี.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
GREATER BAY AIRLINE (HB)

ไฮไลท์

 

  • ชมการแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights)  
  • หมุนกังหันเสริมสิริมงคล ณ วัดแชกงหมิว
  • ขอโชคลาภเงินทอง ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
  • ผูกด้ายแดงเสริมชะตาด้านความรัก วัดหวังต้าเซียน
  • ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย ย่านช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง
  • นั่ง กระช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่วัดโป่วหลิน

 

แผนการเดินทาง

08.30 น.          สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านเช็คอินโหลดสัมภาระ

11.35 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินเช็กแลปก๊อก ประเทศฮ่องกง โดย สายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) เที่ยวบินที่ HB282

15.30 น.          เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก ประเทศฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระเรียบร้อย

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง ยังมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่อย่าง OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกัน และยังมีแบรนด์หรูมากมายให้ได้เลือกซื้อ หรือจะไปช้อปปิ้งที่ K11 Musea ห้างหรูริมอ่าววิกตอเรียแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของฮ่องกง

ค่ำ                   ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ จิมซาจุ่ย

นำท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star) จำลองมาจาก Hollywood Walk of Fame ทำให้บริเวณนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวูดแห่งเอเชีย” เป็นเส้นทางที่มีความยาวประมาณ 400 เมตร ตั้งอยู่บริเวณทางเหนือของท่าเรือวิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พบกับรูปปั้นและรอยประทับของฝ่ามือของนักแสดงที่มีชื่อเสียง อาทิ บรูซ ลี (Bruce Lee) เหมย ยั่นฟาง (Anita Mui) เฉินหลง (Jackie Chan) เป็นต้น และยังสามารถชมทัศนียภาพรอบๆ อ่าววิคตอเรีย เมื่อมองจาก Avenue of Stars ฝั่งตรงข้ามก็จะมองเห็นวิวของตึกสูงต่างๆท่านชม การแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights) ที่ริมอ่าววิคตอเรีย ซึ่งจะมองเห็นตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน พร้อมใจกันเปิดไฟขึ้นอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เปิดตลอดการแสดงโชว์สุดอลังการ

ที่พัก                The Kimberley Hotel, Hotel Cozi Harbour View ระดับ 4 ดาว หรือโรงแรมอื่นในระดับเทียบเท่า

เช้า                  บริการอาหารเช้า เมนู ติ่มซำ  

พิเศษ !! พูดคุยกับคุณส้ม มัลนิการ์ พร้อมรับคำแนะนำในการไหว้ให้ได้ผล เสริมความมงคล เสริมโชคลาภ ในปีมังกรทอง

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของเมืองฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่โดยตำนาน แชกงหมิว ศาลสถิตของท่านแชกง ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยำเกรงต่อกำลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุก ๆ ครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพก พาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใด ๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้

ความหมายของใบพัดทั้ง 4 กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาช่วยดึงดูดนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป

ใบที่ 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย

ใบที่ 2 สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

ใบที่ 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

ใบที่ 4 คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) วัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ

อีกหนึ่งจุดเด่นของวัดนี้คือ เทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลัง ซึ่งชาวจีนนิยมมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี เพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี่แหละคือเส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก การขอพรเรื่องความรักกับเทพหยกโหลวที่วัดหวังต้าเซียน ด้วยการผูกด้ายแดง ซึ่งทำได้ทั้งคนโสด และ คนมีคู่แล้ว คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว เทพเจ้าหยกโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน ตามตำนานเล่าว่าหลังจากที่ภรรยาผู้เฒ่าเสียชีวิต ก็ได้ขึ้นไปอยู่บนสรวงสรรค์ ผู้เฒ่าก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาเพื่อขอให้ทวยเทพประทานพรให้เขาได้ขึ้นไปอยู่กับคนรัก จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ คอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะปรากฏตัวยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ เป็นเทพเจ้าผู้เป็นอมตะที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกด้ายดวง ชะตาระหว่างคู่รักซึ่งเมื่อคู่กันแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดกัน

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yam Temple) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงินทอง วัดถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) ขณะที่คนงานก่อสร้างกำลังขุดในพื้นที่ที่เป็นเนินเขา ปรากฏว่ามีน้ำสีแดงไหลออกมาจากพื้นดิน ลือกันว่าคือเส้นเลือดของมังกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถูกฉีกขาดเนื่องจากการก่อสร้างขุดเจาะ คนงานเกิดกลัวที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนต่อ จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นมา ด้วยความเชื่อว่าใน เจ้าแม่กวนอิม จะสามารถช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากภัยพิบัติ อันตรายต่างๆ และวัดแห่งนี้ยังมีการจัดพิธีชื่อดังที่คนหลั่งไหลมาไหว้ขอพร และรอคอยเป็นประจำทุกปี ก็คือ "วันเปิดทรัพย์" หรือ วันยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) ให้ท่านได้เลือกชมงานดีไซน์ที่สวยงาม รวมถึงเครื่องประดับจากเพชรที่นำมาเป็นเครื่องรางนำโชคต่างๆที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง

นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) หยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ชาติจีนมาอย่างยาวนาน และยังถือเป็นเครื่องประดับมงคลตั้งแต่โบราณกาล ที่ช่วยเสริมดวง นำโชคลาภ และความร่ำรวยมาให้

ให้ท่านอิสระ ช็อปปิ้งย่านมงก๊ก (Mongkok) เป็นย่านช็อปปิ้งยอดนิยมที่เต็มไปดวยตรอกชอกซอยมากมาย ภายในย่านมีตลาดนัด Ladies' Market ขนาดใหญ่ซึ่งมีรานขายเสื้อผาและของกระจุกกระจิก ทั้งยังมีตลาด Flower Marketที่ขายต้นไม้และดอกไม้สีสันสดใส ในขณะที่ถนน Fa Yuen นั้นเต็มไปดวยรองเท้าผ้าใบและร้านขายอุปกรณกีฬาในบริเวณใกล้เคียงมีตลาด Temple Street Night Market ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเก่า ชุ่มดูดวง และแผงขายอาหารเหล่านักชิมมักจะนิยมมาเที่ยวชมแผงขายสตรีทฟู๊ด ร้านน้ำชา และร้านอาหารแบบสบายๆ ในย่านนี้

ค่ำ                   ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ย่านมงก๊ก

ที่พัก                The Kimberley Hotel, Hotel Cozi Harbour View ระดับ 4 ดาว หรือโรงแรมอื่นในระดับเทียบเท่า

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง (Tung Chung Station) เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เมื่อมาฮ่องกง รับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฮ่องกงจากกระเช้า ซึ่งกระเช้าที่นั่งมี 3 แบบ

- Standard Cabin กระเช้าแบบธรรมดา เหมาะสมหรับคนกลัวความสูง

- Crystal Cabin กระเช้าแบบกระจกแก้ว เหมาะสำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้น

- Private Cabin กระเช้าชมวิวแบบส่วนตัว พื้นจะเป็นกระจกแก้ว ไม่ต้องรอคิว

(ราคารวมค่ากระเช้าแบบธรรมดา กรณีกระเช้าปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านนั่งรถบัสแทน และทำการคืนเงินค่ากระเช้า ผู้ใหญ่ 40 HKD/ท่าน เด็ก 20 HKD/ท่าน)

นำท่านเดินทางไปยังกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน (Polin Monastery) หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปีกกิ่ง ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนำเครื่องเช่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เข้ามาไหว้เป็นอันขาด นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ำมัน (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ

นำท่านเดินทางสู่ ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท (Citygate Outlets) ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งกับ Outlet สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Timberland, Boss, Burberry, Chloe และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็กแลปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

15.00 น.          เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) เที่ยวบินที่ HB283

17.00 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
28,888 บาท
รหัส 009-8481 ทัวร์ฮ่องกง Exclusive Trip กับคุณ ส้ม มัลนิการ์ คนตาทิพย์
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67
เดินทางโดย GREATER BAY AIRLINE (HB)
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=5552

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/009-8481.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 ,081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร, 10700

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา