ทัวร์เวียดนาม HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด

จำนวนการเข้าขม 17 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด - บริษัท โชคทวีทัวร์
รหัสทัวร์
003-7077
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - พ.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

 • สนุกสนานกับสวนสนุกฟีลยุโรป วินเพิร์ลแลนด์
 • ชมความงามไฮเดรนเยียแสนสวย นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา
 • ตระการตาเจดีย์มังกร 7 ชั้น วัดลึงเฟือก ชมโบสถ์หิน ปราสาทไม้รูปดอกบัว
 • ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ตดาลัดและญาจาง
 • พัก ดาลัด 1 คืน  / ญาจาง 2  คืน
 • อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ BBQ SEA FOOD

แผนการเดินทาง

05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD)

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

08.00 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD646

10.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานกามรัญ ญาจาง ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศเวียดนามเท่ากับประเทศไทย)  

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,500 เมตร เป็นเมืองที่มีอากาศดี มีถนนวกไปวนมาท่ามกลางภูเขาและต้นสน มีทะลสาบสวยๆ รวมถึงมีที่สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองเองหรือนอกเมืองที่เป็นธรรมชาติ ให้อารมณ์เหมือนอยู่ยุโรป

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)

นำทุกท่านเที่ยวชมสวน Fresh Garden ซึ่งมีการปลูกดอกไม้หลากหลาย สายพันธุ์เช่น ลาเวนเดอร์และดอกเบญจมาศ มีทิวทัศน์สวยงามด้วยดอกไม้ที่ได้รับการดูแลอย่างดี ทุกมุมน่าถ่ายภาพความประทับใจคุ้มค่าที่ได้มา จากนั้นนำทุกท่านชม สวนดอกไม้ ไฮเดรนเยีย(Hydrangea) ที่เมืองดาลัด เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ ใครมาดาลัดแล้วไม่ได้มาที่นี่ถือว่าพลาดมาก เพราะที่นี่คือจุดไฮไลท์ ที่ต้องได้รูปถ่ายคู่กับดอกไม้กลับไปให้ได้ ตะลึงกับความสวยงามของดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าอมม่วง ซึ่งดอกไม้นี้จะบานตลอดทั้งปีแต่จะบานมากในช่วงปลายปี อากาศที่นี่ก็เย็นสบายมาก ถือได้ว่ามาตาก อากาศสูดโอโซนให้ชุ่มปอด มาเที่ยวเวียดนามแล้วรับรองไม่ผิดหวัง มีมุมถ่ายรูปมากมาย

นำทุกท่านชมความตระการตาเจดีย์มังกร 7 ชั้น (Linh Phuoc Pagoda) “วัดลึงเฟือก” หรือดินแดนแห่งสวรรค์ เป็นวัดพุทธนิกายเซน วิหารด้านในตกแต่งด้วยเซรามิคหลากหลายสี มีหอระฆัง 7 ชั้นที่ถือว่าสูงที่สุดในเวียดนาม จิตรกรรมฝาผนังวาดภาพเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ จนถึงปรินิพพาน พาท่านอิสระ

ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ตดาลัด (Da Lat Night Market) ตลาดพื้นเมืองที่มีของขายจำนวนมาก มีทั้งสินค้ามือหนึ่ง และมือสองหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นของฝาก งานฝีมือ งานหัตถกรรมอย่างพวกไหมพรม หมวก กระเป๋า ฯลฯ และนอกจากนี้ยังมีของกินให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกทานกันอีกด้วย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกดาทันลา (ค่าทัวร์รวมค่ารถรางไป-กลับ) เป็นน้ำตกที่มีความสูง ประมาณ 20 เมตร แต่มีความสวยงดงามและมีหลายชั้น น้ำตกอายุกว่า 100 ปีแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้สีสันมากมาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกื้อหนุน น้ำตกดาตันลาเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “arroyo de las hadas (Suoi Tien)” และที่สำคัญคือ น้ำตกดาตันลา เป็นน้ำตกที่เกิดจาก ภูเขาหินอ่อน และยังมีรูปปั้นชาวเผ่าที่เป็นชนกลุ่มน้อยเปลือยหน้าอก เป็นรูปปั้นที่สวยงามแปลกตานักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกัน และพาท่าน นั่งรถราง ลงไปชมตัวน้ำตก (1 คัน สามารถนั่งได้ 2 คน) น้ำตกมีความยาวประมาณ 1000 เมตร ความเร็วเฉลี่ย จะอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทางเดินลงสู่ตัวน้ำตกเป็นบันไดคอนกรีต มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มรื่น เย็นสบาย ตลอดเส้นทาง

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัส Lam Vien โดยมีจุดเด่นตรงบริเวณจัตุรัสจะมีคาเฟ่โดม 2 โดมที่สร้างเลียนแบบดอกไม้ โดมเหลืองนั่นคือโดมดอกทานตะวัน และโดมดอกอาร์ติโชค (Atiso) เป็นดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกกันเยอะในเมืองดาลัด และเป็นแลนด์มาร์คสำหรับให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองดาลัดถ่ายรูปเช็คอินที่จัตุรัสนี้ และชมทะเลสาบ Xuan Huong ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองดาลัด ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มและทิวทัศน์อันน่าทึ่งของภูเขาโดยรอบ ทะเลสาบมีขนาดค่อนข้างใหญ่และเหมาะสำหรับการเดินเล่นหรือวิ่งออกกําลังกาย นอกจากนี้ยังมีที่นั่งและจุดปิกนิก ทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงาม

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)

นำทุกท่านเดินทางกลับเมืองญาจาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ) เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมของประเทศเวียดนาม เป็นที่ตั้งของชายหาดที่มีสีทองทอดยาว ราว 6 กิโลเมตร ไปพร้อมกันกับวิวทิวทัศน์ของทิวเขาและอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ โดยเป็นที่ยอมรับกันว่า “ชายหาดนี้สวยที่สุดในโลก” มีแสงอาทิตย์ค่อนข้างแรงจึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการนอนอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนกัน และการดำน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นเป้าหมายของนักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลกที่เลือกมาเยือน เดินทางถึงเมืองญาจาง เพื่อนำท่านชมวัด Long Son เป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองญาจาง ไปนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขา ที่ประทับบนฐานดอกบัววัดนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องแวะมาชมเพราะความสวยงามอลังการของตัววัดและวิวที่สามารถมองเห็นทั่วเมืองญาจางได้จากบนยอดเขา นำท่านชมโบสถ์หินญาจาง(Stone Church Nha Trang) โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง ได้รับอิทธิพลมากจากชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น พื้นที่ภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หินในการปูพื้น ภายในโบสถ์ยังถูกตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีสีสันสวยงาม นำทุกท่านไปชมปราสาทไม้ (Tram Huong Tower) เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองญาจาง รูปทรงเป็นดอกบัวโดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง มีมุมให้ทุกท่านถ่ายรูปมากมาย อยู่ติดริมทะเลบรรยากาศดีมากการเที่ยวชมวัดลองเซินต้องเดินขึ้นบันได 152 ขั้น เพื่อไปนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขาที่ประทับบนฐานดอกบัววัดนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องแวะมาชมให้ได้ นำท่านเดินเล่น ตลาดไนท์มาร์เก็ตญาจาง (Nha Trang Night Market) เป็นตลาดที่มีร้านค้าขายทั้งของกินท้องถิ่น ของใช้ของที่ระลึกต่างๆ สินค้าพื้นเมืองมากมาย ที่ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

พาทุกท่านชมวัดโพนากาจาม ปราสาทโพนคร (Ponagar Tower) ร่องรอยความเจริญในอดีต มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบขอม ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ทั้งหมด ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่และโดดเด่นที่สุดของเวียดนามและถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

นำท่านนั่งเรือสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ (VinPearl Land) (ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือประมาณ 10 นาที ) เป็นสวนสนุกที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ สวนสนุกที่ทันสมัยใกล้เคียงกับดิสนีย์แลนด์ อิสระทุกท่านตะลุยสวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ ตามอัธยาศัยในสวนสนุกแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังนี้ โซนสวนน้ำ โซนอควาเรียม โซนเครื่องเล่น โซนซาฟารี ให้ท่านได้สนุกเต็มอิ่ม ณ สวนสนุกแห่งนี้ มีโซนถ่ายรูปสวยๆ พร้อมชมทะเลเวียดนามใต้บรรยากาศชิลๆ โซนสวนสนุกที่รวบรวมเครื่องเล่นที่ได้รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลก โซนสวนน้ำ ภายในสวนน้ำแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Amusement Ride Zone รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว/ Family and Children Games Area เหมาะสำหรับเด็กๆ มีสระน้ำไซส์เล็ก /Beach Sport Games รวมกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมทางน้ำไว้ให้คนรักการผจญภัยขั้นสุด (สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสวนน้ำ แนะนำให้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) โซนอควาเรียม สถานที่ที่รวบรวมพันธ์สัตว์น้ำกว่า 30,000 ชนิด เช่น ฉลามสีเทา ปลากระเบน เต่าทะเล ที่นี่ยังมีอุโมงค์ใต้น้ำ ซึ่งจะทำให้รู้สึกเหมือนเดินเดินอยู่ในโลกใต้ท้องทะเลโซนซาฟารี สวนสัตว์ที่รวมสัตว์บกน่ารักไว้มากมาย ให้ทุกท่าน ได้ชม สัมผัสแบบตัวเป็นๆ มีสวนดอกไม้ ภายในโดมได้รวมไม้ดอกนานาพันธุ์ และไม้ดอกที่ขึ้นชื่อจากหลากหลายประเทศมาให้ท่านได้ชม

เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยงเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นและไม่กวนเวลาท่าน

ให้ทุกท่านอิสระเล่นสวนสนุกเต็มอย่างที่ สมควรแก่เวลานัดหมาย นำทุกท่านนั่งเรือกลับสู่เมืองญาจาง

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) บุฟเฟ่ต์บาบีคิว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกามรัญ ญาจาง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

10.25 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD647

12.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
31 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6716,888 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 6713,888 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 6713,888 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 6713,888 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 6713,888 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 6714,888 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 6714,888 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 6714,888 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 6714,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 6714,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 6716,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 6716,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 6716,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 6714,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 6714,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 6714,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 6714,888 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้
 •  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความ     
 •       สะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่า ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 •  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 •  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 •  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบินค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 •  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
รหัส 003-7077 ทัวร์เวียดนาม HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - พ.ค.67
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=3886

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/003-7077.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 ,081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, Bangkok, Thailand, Bangkok

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา