ทัวร์ญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาวะ

จำนวนการเข้าขม 23 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาวะ - บริษัท โชคทวีทัวร์
รหัสทัวร์
003-5283
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

 • ที่พัก อาซาฮิคาวะ 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน พิเศษ!! Seafood Buffet NANDA เมนูปิ้งย่าง + ขาปูยอดฮิต + ราเม็ง
 • ตื่นตาตื่นใจความมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาว ณ เกาะฮอกไกโด
 • เนินพระพุทธเจ้า ชมแสงสียามมืดของบ่อน้ำสีฟ้า นิงเกิ้ลเทอเรส
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โรงงานช็อกโกแลต คลองโอตารุ
 • ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ หอนาฬิกา

แผนการเดินทาง

22.00 น.  พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

02.05 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

10.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ เดินทางสู่ ฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจเพราะฮอกไกโด เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือสุดของญี่ปุ่น จึงมีภูมิประเทศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี รวมไปถึงทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่ควรมาชม

จากนั้นพาทุกท่านไปชมความน่ารักของ นิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) ตั้งอยู่ในภายในบริเวณโรงแรม New Furano Prince ซึ่งเป็น 1 ใน 2 สกีรีสอร์ทของเมือง Furano โดยมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารักๆ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน กระท่อมแต่ละหลังก็คือร้านขายของแต่ละร้าน กระท่อมแต่ละหลังใน Ningle Terrace สร้างมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ทางเดินก็ทำมาจากแผ่นไม้กระดานเช่นกัน เรียกได้ว่า เหมือนเดิมชมกระท่อมไม้ในป่า ร้านค้าในนี้ ส่วนใหญ่จะขายสินค้าที่เป็นงานฝีมือ งานไม้ งานเซรามิค งานแกะสลัก เป็นต้น ในฤดูหนาว เมื่อหิมะตกโปรยปรายลงมา จะยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ Ningle Terrace เพราะว่าตามทางเดินไม้กระดาน ก็จะมีหิมะสีขาวเกาะอยู่รอบๆ บนหลังคากระท่อมไม้หลังน้อยก็จะมีหิมะกองอยู่ด้านบน ยิ่งยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟตามทางเดินและกระท่อมต่างๆ ยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้เหมือนดินแดนในฝัน

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) BENTO

จากนั้นชม  Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า Shirogane Blue Pond ตั้งอยู่ในเมืองบิเอะ บ่อน้ำที่ถูกกักเก็บไว้จากการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟ การที่น้ำในบ่อมีสีฟ้ามากกว่าบ่อน้ำในทั่วไปเป็นเพราะ “อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์” จากการปะทุของภูเขาไฟ สำหรับในช่วงฤดูหนาวนั้น น้ำในบ่อจะแข็งจนกลายเป็นหิมะสีขาวโพลน แต่ก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง ความพิเศษจะเพิ่มขึ้นเพราะเป็นช่วงของการชม Winter Illumination Aoike Light up ซึ่งมีการฉายไฟที่บ่อน้ำในความมืดท่ามกลางหิมะ เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆ เมื่อ Illumination เริ่มต้นขึ้นเมื่อแสงสีฟ้าได้ปกคลุมย้อมบ่อน้ำที่มีสีขาวจากหิมะให้กลายเป็นบ่อน้ำที่มีสีฟ้ามรกต ถือเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตอีกหนึ่งที่ อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย 

อิสระช้อปปิ้งที่ AEONMALL Asahikawa Ekimae (อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ เอกิมาเอะ) แหล่งช้อปปิ้งของอาซาฮิกาวะที่ AEONMALL เป็นแหล่งรวมของหวานชื่อดังและอาหารรสเลิศมากมายจากทั่วฮอกไกโด มีศูนย์อาหารอยู่ที่ชั้น 1 และพื้นที่ร้านอาหารบน ชั้น 4 มีอาหารหลากหลายชนิดให้เลือกตั้งแต่อาหารตะวันตกไปจนถึงอาหารญี่ปุ่น และที่นี่สามารถซื้อของฝากได้ทุกอย่างทั้งขนมหวานชื่อดัง ของฮอกไกโด ขนมหวานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น ROYCE' ที่มี Potato chip Chocolate (มันฝรั่งทอดเคลือบช็อกโกแลต) ที่ได้รับความนิยมในไทยอีกด้วย

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake Brewery Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของเหล้าโอโตโกยามะ (Otokoyama) เหล้าญี่ปุ่นแสนอร่อยที่ให้กลิ่นหอมของข้าวและรสสัมผัสเบานุ่มลิ้น เพราะใช้น้ำจากธารน้ำใต้ดินที่ไหลจากเทือกเขาไดเซ็ตสึซัน (Daisetsuzan) หนึ่งในร้อยภูเขาขึ้นชื่อของญี่ปุ่น และเมล็ดข้าวพันธุ์ดี เสริมด้วยอุณหภูมิอันหนาวเหน็บของอาซาฮิคาวะที่เหมาะแก่การหมักเหล้า และเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นอย่างวัฒนธรรมการทำสาเก ที่นี่ยังมีจัดแสดงเอกสารจากสำคัญจากยุคเอโดะ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการหมักเหล้าอีกด้วย และ เยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิกาวะ เนื่องจากที่นี่จัดสภาพการเลี้ยงให้เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด ไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้คือ ”อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่จะผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของฝูงเพนกวิน ทำให้เราเหมือนได้ใกล้ชิดกับเพนกวิน และหน้าหนาวจะพบกับ “พาเหรดเพนกวิน” ที่เดินออกมาเป็นขบวนให้ได้เราชม ได้ใกล้ชิดและถ่ายภาพเก็บความประทับใจกัน จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยาม่า Asahikawa Ramen Village ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว อาซาฮิคาว่า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของโชยุราเม็ง(ซอสถั่วเหลือง) ซึ่งอาซาฮิคาวะยังติดอันดับ 1 ใน 3 ราเม็งฮอกไกโดที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มิโซะราเม็งของซัปโปโร, ซีโอะ (เกลือ) ราเม็งของฮาโกดาเตะ, โชยุราเม็งของอาซาฮิคาว่า โดยโชยุราเม็งของอาซาฮิคาว่ามีลักษณะเด่นที่น้ำซุปที่เข้มข้นอร่อย เพราะทำน้ำซุปจากซีฟู้ด, กระดูกหมูและกระดูกไก่ผสมกัน รวมถึงเส้นในแบบเฉพาะของที่นี่

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) เมนูราเม็ง (Asahikawa Ramen)

พาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้งที่ Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม ครีมต่างๆ ขนมญี่ปุ่นหลากหลายชนิด รวมไปถึงชาเขียว ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก

จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย และภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สำหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนคลาย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)  ร้านนันดะ (Seafood Buffet NANDA) เมนูปิ้งย่างทะเล+ขาปู 3 ชนิด+ซอฟดริ้ง 

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ร้านนันดะ ร้านที่ติดในอันดับ 1  ใน 3 ของร้านบุฟเฟ่ต์ย่านซัปโปโร เพราะเป็นบุฟเฟ่ต์สุดคุ้มที่เน้นอาหารทะเลแบบสดๆ มีให้เลือกทานมากว่า 130 เมนู อาทิ หอย กุ้ง ปลาหมึก ปลาดิบ ซาซิมิ และซูชิคำโต รวมไปถึงเนื้อแกะ เนื้อวัวชั้นดี เนื้อหมูเกรดพรีเมียม ไอศครีมหลากหลายรส จุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของร้าน คือบุฟเฟ่ต์ขาปู “ปูฮอกไกโดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ปู ปูขน ปูสีไว และปูทาราบะ” ทางร้านยังมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้บริการอีกด้วย*

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

OPTIONAL TOUR! พาทุกท่านเพลิดเพลินตะลุยหิมะที่ สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร (Snowmobile Land Sapporo) ถือว่าเป็นลานสโนว์โมบิลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโรที่นี่มีคอร์สสโนว์โมบิลที่สามารถเพลิดเพลินได้อย่างง่ายๆ มีคอร์สให้คุณเลือกตั้งแต่คอร์สระยะสั้นที่ใช้เวลาเพียง 30 นาที ไปจนถึงคอร์ส 1 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้สนุกสนานกับสโนว์โมบิลได้อย่างเต็มอิ่ม ขี่ไปตามเส้นทางหิมะ 90 กม. คุณจะได้สัมผัสกับความยอดเยี่ยมจากความเร็วของสโนว์โมบิลในภูเขาลึกที่มีหิมะอันหนานุ่ม หรือหากมีโอกาสดีอาจจะได้พบกับสัตว์ป่าเช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่าย กวาง กระรอก นกหัวขวาน หรือแม้แต่นกฮูก และไม่ต้องเป็นกังวลสำหรับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการเล่น โดยภายในมีอุปกรณ์ให้ท่านเลือกเช่าเพิ่มเติม หมวกกันน็อค, บูท และถุงมือได้ และที่นี่ยังมีพื้นที่สำหรับเด็ก ในระหว่างที่ผู้ใหญ่กำลังสนุกสนานกับสโนว์โมบิล เด็กๆ ก็สามารถเพลิดเพลินที่กับของเล่นได้ที่โซน Snow park และในการเล่นจะมีการรักษาระยะห่างระหว่างแต่ละคันและมีครูฝึกคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ที่นี่จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเล่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าคอร์ส course Snowmobile, ค่าเข้า Snow park และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ลูกค้าสามารถจ่ายค่า Option ต่างๆ ได้ที่หน้างาน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 • Snowmobile Tour 30 mins course
 • Snowmobile Tour 60 mins course
 • Snow Park 60 mins

โดยบริเวณนี้จะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ที่ราคารวมอยู่ในค่าเข้า ไม่ว่าจะเป็น Banana Boat, Snow Raft ที่เหมือนกับการล่องแก่งบนหิมะ หรือ Snow Sled แผ่นเลื่อนลากบนหิมะ และกิจกรรมยอดฮิต Snowball Fight ศึกปาหิมะแบบน่ารักๆ ของเด็กๆ

(**ขอสงวนสิทธิ์ไม่ไป Snowmobile Land Sapporo กรณีหิมะไม่มากพอ อาจทำให้ยังเล่น Snowmobile ไม่ได้ โดยเปลี่ยนเที่ยวที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร (Sapporo) เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าที่ประทับภายในศาลเจ้ามากถึง 4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะทำให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดๆ อีกแห่ง)

เที่ยง  äรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) Japanese set

จากนั้นพาทุกท่านไปทีแวะถ่ายภาพด้านนอกกับ
เนินพระพุทธเจ้า Hill of The Buddha ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น วัตถุประสงค์ในการออกแบบผลงานชิ้นนี้คือ สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมพระพุทธศาสนาได้ท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแท้จริง

พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้ หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความรื่นรมในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพื่อเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซึ่งเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า หอนาฬิกา Sapporo Clock (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หอนาฬิกาโบราณประจำเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง แค่ภายนอกก็แสดง ให้เห็นถึงความเก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะที่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโรด้วย ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังทำหน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงเพื่อบอกเวลา อาคารหลังนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจำนวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยสถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)

นำท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ ชมคลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อัน มากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน  

 เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) เนื่องจากช่วงฤดูหนาวอาจเจอหิมะจำนวนมากทำให้การเดินทางอาจล่าช้ากว่าปกติ จึงจำเป็นต้องเดินทางสู่สนามบินไวกว่าปกติ อาจบริการอาหารเช้าแบบกล่อง SET BOX 

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย

11.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

17.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6644,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 6643,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6647,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 6649,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6649,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 6747,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 6746,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 6744,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 6744,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 6742,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 6742,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ม.ค. 67 - 04 ก.พ. 6748,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 6753,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 6753,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 6752,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 6752,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 6749,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 6745,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 6745,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 6742,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6741,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6741,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6741,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 6741,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6741,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6741,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว เพิ่ม) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**  
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม ไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
41,888 บาท
รหัส 003-5283 ทัวร์ญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาวะ
ราคาเริ่มต้น 41,888 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://choktaweetour.com/tour.php?tour_id=1774

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/085/003-5283.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983
โทร 02-879-1628 ,081-374-1628
LINE ID k1628
อีเมล info@choktaweetour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โชคทวีทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/0983

109/125 (ใกล้ซอยจรัญ 96/2) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด, Bangkok, Thailand, Bangkok

จันทร์-ศุกร์: 8.30-00.00 น./เสาร์: 9.00-14.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา